Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет: „Доставка на строителна техника и съоръжения за нуждите на Община Камено по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на Верижен Мини багер и Мини челен товарач и Обособена позиция № 2 – Доставка на Моторно прикачно съоръжение за събиране на отпадъци и Мобилна машина за дробене на дървета и храсти”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 09.02.2018 239 KB
Документация и образци 09.02.2018 811 KB
Протокол 1 23.03.2018 86 KB
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 23.03.2018 26 KB
Табилица за индивидуална оценка ОП1 03.04.2018 19,5 KB
Табилица за индивидуална оценка ОП2 03.04.2018 19 KB
Протокол 2 03.04.2018 73,5 KB
Таблиза за обобщена оценка ОП1 03.04.2018 18,5 KB
Таблиза за обобщена оценка ОП2 03.04.2018 18,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 19.03.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 19.03.2018 16:00